Combined Shape

Privacybeleid Bouwbedrijf Beitler

Privacyverklaring

Bouwbedrijf Beitler verwerkt persoonsgegevens van klanten, leveranciers, samenwerkende partijen en bezoekers van onze website – indien zij zelf gegevens achterlaten. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met de privacy van deze partijen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Overeenkomst

Indien u een overeenkomst aangaat met Bouwbedrijf Beitler zijn uw persoonsgegevens nodig om deze overeenkomst uit te voeren. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die u aan ons opgeeft, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres. Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk.

Contactformulier

Als u het contactformulier op onze contactpagina invult of een e-mail stuurt naar Bouwbedrijf Beitler worden de gegevens die u ons toestuurt zolang bewaard als nodig is voor volledige beantwoording van uw vraag of de afhandeling van uw opdracht. Wij gebruiken deze informatie enkel en alleen voor het doel waarom u de gegevens doorgeeft.

Cookies

Op onze website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies om zo de website naar behoren te kunnen laten functioneren. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Leveranciers en samenwerkende partijen

Wij delen persoonsgegevens uitsluitend met leveranciers en samenwerkende partijen als deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, om goederen en/of diensten bij u te leveren of vanwege wettelijke voorschriften. Dit doen wij alleen met uw toestemming en medeweten.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Het sluiten van overeenkomsten en deze uit te (laten) voeren
  • Het opnemen van contact in verband met vragen die u gesteld hebt
  • Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Bouwbedrijf Beitler de gegevens verzamelt of verwerkt. Voor onze financiële gegevens hanteren wij de fiscale bewaartermijn.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent rechten toe aan een ieder waarvan persoonsgegevens zijn vastgelegd. Dit betreft de volgende rechten:

  • Het recht op dataportabiliteit
  • Het recht op vergetelheid
  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  • Het recht op beperking van de verwerking
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Voor een verzoek met betrekking tot een van deze rechten kunt u contact met ons opnemen:

Bouwbedrijf Beitler BV

De Wel 26
3871 MV  Hoevelaken
Telefoon (033) 253 42 18
E-mail info@bouwbedrijfbeitler.nl

Wijzigen privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29 oktober 2018.

 

De renovatie is zeer goed verlopen en we genieten nog elke dag van het resultaat!

Meer weten over renoveren en restaureren? Klik hier!